2021. July 29.
Üzenőfal
Üzenet küldéséhez be kell jelentkezni

Még nem küldtek üzenetet
Linkek

Lenti város honlapja


Lenti Makettezők Baráti Köre

Elérhetőségek
Postai cím :
Gönczi Ferenc Gimnázium
8960 Lenti, Zrínyi u. 5.

Telefon :
06-92-551-350
06-92-551-351
06-92-551-388

Email :
info@gonczigimnazium.hu
Kezdőlap » Dokumentumok » "TÁMOP 3.1.4" Német nyelvi témahét

Német témahét

(A teljes dokumentumot letöltheti a Dokumentumtárból vagy ide kattintva!)


Az német nyelvű országok jobb megismerése


Résztvevők: 9.a osztály

Tartama: 1 hét

Időpont: 2010. március 22-26.


A témahét célja:

- A célnyelv országainak megismerése: Németország, Ausztria és Svájc
- A németet idegen nyelvként tanulják a diákok. A nyelvtani és lexikai tudáson túlmenően szerezzenek ismereteket a felsorolt országokról az alábbi témakörökben:

 Történelmi ismeretek
 Földrajzi elhelyezkedés, tájékozódás a térképen, domborzat, vizek, szomszédos országok
 Irodalmi művek, írók, költők
 Híres tudósok, felfedezések
 Kiemelkedő építészeti emlékek
 Sportolók, sportsikerek


A célnyelv országairól rendelkezzenek minél több információval, ismerjék meg az ott élő emberek kultúráját, szokásait, hagyományait. Ismerjék meg, melyek a fontosabb nevezetességek, turisztikai látványosságok, utazási célok. Alakuljon ki a diákokban egy kép arról, hogy a német anyanyelvű országoknak hol van a helye Európában, milyen kapcsolódási pontok vannak Magyarország és a német nyelvű országok között.


Fejlesztési feladatok:


Személyes kompetenciák:

 Más kultúrák elfogadása illetve tisztelete
 Tolerancia
 Az egyén lehetőségei a globális világban
 Saját helyünk Európában


Kognitív kompetenciák:

 A német ajkú népek jobb megismerése az élet minél több területén:
 Történelem, földrajz
 Gazdaság, politika
 Tudományok
 Kultúra, hagyományok, néprajz
 Művészetek
 Turizmus
 Sport

Szociális kompetencia:

 Különböző nemzetek együttélése a globális európai térben


Módszerek:

A hagyományos tanítási módszerek mellett fokozottan alkalmazzuk a kooperatív technikákat a tantárgyak sajátosságait figyelembe véve, a frontális osztálymunka mellett lehetőséget kínálunk egyéni projektek megvalósítására, a csoportban végezhető feladatok széles skálájának alkalmazására, differenciálásra, kísérletezésre, játékos gyakorlatokra, nagyobb tanulói létszámot felölelő csoportos projekt megvalósítására.

Értékelés:

A tanulók saját fejlődésük és a megszerzett tudás hasznossága szempontjából kerekasztal beszélgetés keretében osztályfőnöki órán értékelik a témahetet.
A program végén vetélkedőt rendezünk, ahol csapatverseny keretében számot adhatnak az egy hét során szerzett ismeretekről.


Tanórán kívüli programok


 A program kezdete előtt plakátkészítés országismeret témakörben
 Nyitó napon: Landeskunde-Projekt kiállítás
 Az iskolarádióban német nyelvű adás illetve német eredetű zene
 A német nyelvi laborban dekorációkészítés falfestéssel
 Könyvtári foglalkozás (német útikönyvek és irodalmi alkotások, nyelvkönyvek)
 Záró napon: vetélkedő a témahéten elsajátított tananyagból


 
A témahét tervezete


Német nyelv (5 óra)

1. óra: Wissenswertes über die deutschsprachigen Länder
 Németország, Ausztria, Svájc területe, népessége, tartományai
 Statisztikaelemzés, a 3 ország összehasonlítása
2. óra: Historische Entwicklung in Deutschland
 Történelmi áttekintés a 18. századtól napjainkig
3. óra: Wie sind die Deutschen?
Milyenek a németek önmaguk illetve a magyarok szerint egy közvélemény-kutatás tükrében
4. óra: Die Haupstadt von Österreich: Wien
 Bécs nevezetességei, élménybeszámolók
5. óra: Szemelvények a német nyelvű irodalomból, 1 népdal megtanulása


Német nyelv (3 óra)

1. óra: Wissenswertes über die deutschsprachigen Länder
 Németország, Ausztria, Svájc területe, népessége, tartományai
 Statisztikaelemzés, a 3 ország összehasonlítása
2. óra: Die Haupstadt von Österreich: Wien
 Bécs nevezetességei, élménybeszámolók
3. óra: Szemelvények a német nyelvű irodalomból, 1 népdal megtanulása


Magyar nyelv és irodalom (5 óra)

1. óra: Lovageposzok
 A Nibelung-ének megismerése, a mű magyar vonatkozásai
 Arany János. Buda halála
2. óra: Wagner operája – adaptáció
3. óra: Minnesängerek: Walter von der Vogelweide
4. óra: Ó jaj, hogy eltűnt minden elégia
5. óra: Hársfaágak csendes árnyán


Történelem (2 óra)

1. óra: A római provinciák germán lakosságának jellemzése antik szerzők művei alapján
 Forráselemzés
2. óra: A barbaricum tárgyi emlékei


Angol nyelv (5 óra)

1. óra: A német és az angol nyelv hasonlóságai és különbségei
2. óra: Tájékozódás a térképen
 A német nyelvű országok földrajzi elhelyezkedése
3. óra: Utazás Németországba és Svájcba
 Útvonalak tervezése, párbeszédek utazási irodában, szállásfoglalás
4. óra: Ünnepek és hagyományok Angliában és Németországban
 Hasonlóságok és különbségek
5. óra: Képleírás gyakorlása ( a képek német vonatkozásúak)

Angol nyelv (3 óra)

1. óra: A német és az angol nyelv hasonlóságai és különbségei
2. óra: Utazás Németországba és Svájcba
 Útvonalak tervezése, párbeszédek utazási irodában, szállásfoglalás
3. óra: Ünnepek és hagyományok Angliában és Németországban
 Hasonlóságok és különbségek


Kémia (2 óra)

Német tudósok élete és munkássága a kémiában

1. óra : Wöhler, mint a szerves és szervetlen kémia között húzódó határ megszüntetője (a tudós élete és munkássága)
2. óra : Bunsen, sok laboratóriumi eszköz (Bunsen-égő, Bunsen állvány stb.) kifejlesztője ( a tudós élete és munkássága)

Fizika (1,5 óra)

Német fizikusok és munkásságuk megismerése
1. óra: Einstein és Ohm, Kepler, Röntgen és Lénárd Fülöp munkássága


Matematika:

1. óra: Carl Friedrich Gauss és a Gauss-görbe tanári bemutatása
2. óra: Matematikafeladatok megoldása a német nyelvű népesség számadatai alapján
3. óra: Arányossági számolások Németország földrajzi térképe segítségével


Földrajz (2óra)

1. óra: Németország domborzata és vizei
2. óra: Ausztria és Svájc domborzata és gazdasága


Testnevelés (2. óra)

1. óra: Sport kvíz: híres német sportolók és sportsikerek
2. óra: Sítábori élménybeszámoló (Sítábor helye: Ausztia, Präbichl, ideje: 2010. március 1-5.)


Ének: (1. óra)

Az EU himnuszának megtanulása német nyelven


Rajz (1 óra)

A Fekete-erdő kastélyai

Informatika (2)

1. Információ- és képkeresés a Fekete-erdő kastélyairól
2. Kirándulás-útvonalak tervezése Internet segítségével

Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola | Minden jog fenntartva ! | Készítette: Memory Computer | Powered by: PHP-Fusion