2021. July 29.
Üzenőfal
Üzenet küldéséhez be kell jelentkezni

Még nem küldtek üzenetet
Linkek

Lenti város honlapja


Lenti Makettezők Baráti Köre

Elérhetőségek
Postai cím :
Gönczi Ferenc Gimnázium
8960 Lenti, Zrínyi u. 5.

Telefon :
06-92-551-350
06-92-551-351
06-92-551-388

Email :
info@gonczigimnazium.hu
Kezdőlap » Dokumentumok » "TÁMOP 3.1.4" Angol nyelvi témahét
Az angol nyelv hete – témahét
(A teljes dokumentum letöltehtő a Dokumetumtárból vagy ide kattintva!)


Résztvevők: 10.A osztály

Tartama: 1 hét keddtől péntekig (márc. 15. hétfő ünnep)

A témahét célja: A tanulók érdeklődésének felkeltése az angol kultúra  iránt. Készítsen fel az önálló ismeretszerzésre, melynek során a tanulók alkalmazzák a tapasztalatok lejegyzését rajzos, írásos formában, megfigyeléseket végeznek irányítottan vagy önállóan. Segítsen az ismeretek és képességek mindennapokban történő felhasználásában. Ismerjék és kapcsolják össze a különféle órákon tanult ismeretanyagot, legyenek képesek felismerni, hogyan bővíthetik tudásukat önállóan is. Ismerkedjenek meg a tudomány és a művészetek segítségével az angol nyelvi kultúrával, használják az angol nyelvet ismeretszerzésre és kommunikációra is. Alakuljon ki tudásvágyuk.

Fejlesztési feladatok: A tanuló legyen nyitott a tőle távol eső tantárgyak iránt is. Tanuljon meg ismereteket szerezni közvetlen és közvetett módon. Tudja a megszerzett ismereteket csoportosítani, összehasonlítani, elmondani, leírni, ábrázolni. Legyen képes a megszerzett ismereteket, tapasztalatokat a mindennapi életben alkalmazni.

Ennek érdekében:

• Tudjon ismeretekhez jutni különböző képi és szöveges ismerethordozók révén
• Legyen képes a különböző folyamatokat elemi szinten megfigyelni
• Tanító irányításával kísérleteket végezzen
• Legyen képes tapasztalatokat elemezni, értelmezni, magyarázni, következtetést levonni
• Ismerje fel a vizsgálódáshoz szükséges eszközöket és használja azokat
• Szerezzen gyakorlatot a mindennapi életben
• Tudjon csoportosítani a kapcsolódó témában
• Tudja elkülöníteni a lényegest a lényegtelentől, megfigyeléseit legyen képes elmondani, írásban rögzíteni
• Lássa meg a tantárgyak, tudományterületek közötti összefüggést
• Igényelje az önálló ismeretszerzés lehetőségét
• Ismerje meg a rendelkezésre álló tantárgyi eszközöket.
• Tudjon elvonatkoztatni és analizálni.


Módszerek:

• az osztály 6 csoportra osztjuk, akik a hét folyamán össze kell hogy dolgozzanak.
• fel kell készülniük a hét végén megrendezendő vetélkedőre, melyet az érintett órákon hallott anyagokból és a délutáni tevékenységeken gyűjtött információkból állítunk össze.
• 10 percnyi műsoridőt is kapnak az iskolarádióban, melyet élőben kell kihasználniuk arra, hogy  friss hírekkel szolgáljanak  az Egyesült Királyságról, aktuális hírforrások alapján.
• frontális osztálymunka, egyéni rajzos és írásbeli munka, kooperatív csoportmunka pl: (szóforgó, kerekasztal, ki vagyok én?...), kísérletezés, megfigyelés, differenciált munka, beszélgetés, játékos gyakorlatok, összehasonlítás, dramatikus játék, érvelés, vita, interneten információ keresés és feldolgozás, projekt készítése

Értékelés: Az értékelés alapja a tanulók megfigyelése. Az értékelésnél a tevékenységek során tanúsított aktivitást, önmagához viszonyított előrehaladását, ismeretszerző tevékenységét, ismereteinek pontosságát, szilárdságát és kreatív alkalmazását egyaránt figyelembe vesszük.

Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola | Minden jog fenntartva ! | Készítette: Memory Computer | Powered by: PHP-Fusion